Xin admin cho em đổi nick TRA^`N_VIE^.T thành TRANVIET
Lý do: vì nhiều lúc online trên phone không đánh TRA^`N_VIE^.T được và lâu
Thanks, chúc vnphoto ngày càng phát triễn.