E là Hptx và có nguyện vọng là muốn sát nhập 2 nick trên làm một và giữ nguyên tên nick là Hptx ạ

Em cảm ơn!