Các anh chị và các bạn trong vnphoto.net thân mến,

Sắp tới em có tham dự "Diễn đàn thanh niên ASEAN" và "Diễn đàn con người ASEAN" dược tổ chức tại Việt Nam từ 21-25/9/2010. Triển lãm ảnh về ASEAN...