Em có gửi bài ở 2 box này nhưng lâu rồi chưa thấy duyệt ạ, member mới mong admin giải quyết cho em ạ:
http://www.vnphoto.net/forums/forumdisplay.php?f=10...