Bác sonnikond7000 đang ở chỗ nào nhỉ, Em hâm hộ chất ảnh của bác nhất trong những người dùng cái Lens này. Ở Hà Nội thì hôm nào anh em cafe bác chỉ giáo em với.