chưa thấy ảnh cưới đâu đẹp như của bác. em ở tận HP. hic hic