Blend và bối cảnh tấm số 1 của bác đỉnh quá, thật ngưỡng mộ...!