màu đẹp lắm,blend màu kiểu nhìn lạ,nhưng hấp dẫn thiệt ^^