Topic nhiều ảnh đẹp với máy du lịch quá, không nhận ra là chụp bằng compact!!!!
Em xin tham gia 1 tấm :
http://farm4.staticflickr.com/3740/10513609723_cebc5a0ff0.jpg
L1060349 by ho2dang, on Flickr