Mấy bác chụp đẹp quá. Cho em ké với Canon A495 rẻ bèo.

http://farm9.staticflickr.com/8236/8476614870_4bc876c701_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8235/8519049596_4b33375110_b.jpg
...