m' tấm macro đẹp quá :)~
klq nhưng m.ng th' con canon sx170 IS chụp hình đẹp k :) vì mình không chuyên về máy ảnh nên k rành về nó lắm :(