Đúng đẹp xấu là quan điểm của mỗi người. Hôm nọ em nhìn chú này ngoài cửa hàng,màu vàng,trông vuông vắn như cái hộp . Thế là thôi không muốn cầm lên xem thử nữa. Em cũng nhớ hồi năm trước cũng...