Em cũng mới tham gia chơi Sony, lên đây thấy các bác chụp đẹp quá: Máy đẹp, mẫu đẹp, cảnh đẹp -> hình đẹp luôn :)