Ôi tôi yêu sony.Cảm thấy rất thit chất anh body Sony kết hợp với Ziess