Đang tính mua D7000 này lại còn con d7100 giá hơn có 1 tí :bawling: tết này cưới em D7000 cũng được vậy.