Sao còn mấy vệt màu xanh da trời vật bác, vô tình để hay cố ý ?