Bác NBR nói chuẩn quá, như bác Thangle chơi D90 cũng cho ra nhiều hình đẹp... hay là chắc bác ấy dùng D90 special:24: