Mới cưới vợ về. Trình còi chưa dám up ảnh, vẫn thường xuyên vào hóng ảnh các bác. :))