nhờ các bác tư vấn em đang sử dụng d7000 có nên đổi qua 7100 không ? em thấy chất ảnh 7100 ok quá