Lâu lâu mới góp bài :D mới thanh lý em 5100 huyền thoại để lên em 7100 nên có chút ảnh chụp cưới ông bạn coi như mở hàng máy nó luôn. Công nhận lên 7100 cũng có chút hối hận với em 5100 thật nhưng...