minh cũng mới tham gia forum ..."phải post 5 bài mới được up hình" là sao minh cũng k hiểu lắm