Em hỏi ngu phát các bức ảnh dự thi như trên Vnexpress có hậu kỳ không vậy, em mới tập chơi dslr chưa biết hậu kỳ.