Mình biết đã lâu lắm rồi nhưng cũng lật lại để chúc mừng 2 bạn vì rất đẹp đôi. Bây giờ chắc 2 bạn đã có baby rồi, xin chúc mừng nhé !