Theo mình biết, nếu muốn chuyển hình trong lúc zoom thì sử dụng con lăn phía sau của máy để chuyển hình, khi đó phím bấm điều hướng có tác dụng qua lại lên xuống trong tấm hình đó.