Dù bây giờ đã qua 6D nhưng vẫn nhớ chất màu rực rỡ và độ chi tiết của em d7100.