Mình mới tuyển 1 em D7100 new, chụp với 50 f1.8D, chụp thấy màu ấm lắm và sâu hơn chụp bằng body D300 với 50f1.8D trước đây, AF nhanh khủng. Tuy nhiên, set up WB và thêm Style ficture thì em chưa...