Các bác chụp đẹp quá. Qua tết em cung rước con này chung vui với các bác :)