em mới mua em này ngày hôm qua nhưng chưa biết dùng nhiều, bác nào có tài liệu hướng dẫn sử dụng d7100 cho em xin 1 ít