Ánh sáng này là do anh bạn của bạn chụp với WB K tầm 3k3 - 3k6 và mình có cảm giác (xác suất 80%+) là có can thiệp qua 1 vài thao tác chỉnh sửa ảnh
...