Theo mình thì nên đổi đi bác. Ống 135mm F2 DC là một ống rất chất lượng để chụp chân dung ngoài ra còn thể chụp thiên nhiên rất tuyệt! Hơn hẳn ống 85mm f1.8d đó bác!