chú ơi.. cho cháu hỏi. cháu có khoảng gần 20 triệu.. cháu nên mua máy ảnh nào đây chú.. thằng bạn cháu nó khuyên nên mua nikon d90.. cháu thấy nikon củng có nhiều giòng quá.. nhu d3200. d3300, d5200,...