Mấy máy Ricoh thường phơi không xuất sắc lắm, nhưng Ricoh GR thì bác bỏ hoàn toàn nhận định này :)