Chip đang ở bên Sing hay sao mà thấy ảnh pano có con sư tử phun nước vậy?