Vật lý thấu kính hội tụ em học công thức đơn giản hơn nhiều :D
Mọi người kiếm ra mấy cái này hay quá, thx