Làm sao mà suy ra được bác. Chỉ có những con số trên vòng lấy nét cho biết khoảng cách từ camera tới chủ thể thôi.