Hôm rồi mình vào alive museum dùng ống 35mm 1.4f toàn bị bó do không gian hẹp quá,vậy phải dùng lens nào mới có thể thấy toàn cảnh vậy các bác