Rất tuyệt, như hồi sinh dòng GR của Ricoh vậy :) em rất mê dòng này, outstanding performance, hy vọng máy này cũng vậy