Mới tập tành chụp ảnh, đọc được các bài viết giống như thread này, rất bổ ích ạ.
Cảm ơn lắm lắm.