Theo mình biết một lens được cấu tạo gồm nhiều thấu kính khác nhau, như vậy một lens có kí hiệu 18-55 f3,5 -5,6 thì khoảng cách tính từ sensor đến quang tâm thấu kính cuối cùng ( thấu kính gắn gần...