mình cũng ko hiểu sao ống kinh 18 55 khi ở 15 hoặc 55 thì chiều dài nó dài nhất