Em mới vô nghề nhiếp ảnh mong các bác có những bài giốg như thề để em có thể tham khảo