Tiện góp ý anh Bum thêm, nên để ảnh vào CENTER][/CENTER] cho đẹp và để size ảnh nhỏ thôi cho vừa màn hình, chứ nhắm 1 bức ảnh mà cứ phải kéo 2 lần xem khó chịu lắm :D