Em là newbie, không dám chọt cái thước kẹp làm bằng "Thép đã tôi thế đấy" vào sensor với thấu kính đâu, vậy hiểu thế này được không các bác?
...