Bác apham và bác chipvn cho MP tôi hỏi là mua em này ở SG thì nơi nào bán ạh. Xin cảm ơn.