tầm này em thấy X100 hay X100S chiếm ưu thế với e này
:(