Cách xác định tiêu cự đơn giản nhất là xác định dựa trên góc nhìn ( angle wiew ). ví dụ ống tiêu cự 50 mm có góc nhìn 46 độ, ống tiêu cự 35 mm thì có góc nhìn 63 độ. Có bản tra để xác định cứ thế...