Các bác có thể vào địa chỉ này để tham khảo: http://bobatkins.photo.net/photography/technical/measuring_focal_length.html