Tiếp vài ảnh phóng sự chụp cùng các bác

# 13

http://farm8.staticflickr.com/7010/6795580171_588a40d88d_b.jpg

# 14

http://farm8.staticflickr.com/7157/6795620037_be876cd948_b.jpg