Ủa sao xài cần xịn mà khi cong cần lại cái cần tre, chắc cá trê thích cần VN hơn

Trên có bác chọt, e cũng chọt cái chơi mong bác đừng giận