Vui quá. Hôm nào ra công viên ngay gần nhà có mấy trò tập td của con nít chụp phát:22: